PONIEDZIAŁEK 24.07.2017

20:00 + Rodziców Czesławę(k) i Stefan Suchoccy i zm z rodz z obojga stron ( int od przyjaciół i znajomych)

 

 WTOREK  25.07.2017

20:00

 

ŚRODA 26.07.2017

20:00 + Rodziców Agatę i Franciszka Pielenc

 

CZWARTEK 27.07.2017

20:00

 

 PIATEK 28.07.2017

20:00 + Waldemar Falkowski z okazji urodzin aby dostąpił łaski zjednoczenia z Bogiem

 

SOBOTA 29.07.2017

20:00 + Urszula Babik w 1 rocz. śm i zm z rodziny z obojga stron

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 30.07.2017

 

8:00 + Zofia Chechłowska w 20 rocz. śm. i zm z rodz. Dybciów oraz Chechłowskich
9:30 + Henrykę(k) Gromek w dniu jej urodzin oraz Marian(m) i Mirosław(m) Gromek
11:00 Dziękczynna z ok. 26 rocz. ślubu dla Alicji i Piotra Hoppe i Boże bł. dla całej rodziny

 

20:00 + zm. rodziców i rodzeństwo z obojga stron