PONIEDZIAŁEK 13.11.2017

17:00 + Joanna i Stanisław Zapolscy i zm. z rodz. obojga stron
17:00 Greg

 

 WTOREK  14.11.2017

13:00 Pogrzeb: Wiesława Milka
17:00 Dziękczynna za 50 lat pożycia małżeńskiego dla Zinaida i Kazimierz Parowicz
17:00 Greg

 

ŚRODA 15.11.2017

17:00 + Zdzisław Nigowski i zm. z obojga stron
17:00 Greg

 

CZWARTEK 16.11.2017

17:00 Greg

 

PIĄTEK 17.11.2017

17:00 Greg

 

SOBOTA 18.11.2017

17:00 Greg

 

NIEDZIELA 19.11.2017

 

8:00
9:30
11:00 +Mieczysław Zakrzewski, zm. z rodziny Wardowskich i Bukowskich
12:30 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marii, a także o zdrowie dla Klaudii i bł. Boże jej rodziny
17:00 Greg