PONIEDZIAŁEK 10.02.2020

17:00  + Agata Nehring i zm. z rodziny Nehring i Ziółkowskich

 

 WTOREK  11.02.2020

17:00

 

 ŚRODA  12.02.2020

17:00

 

CZWARTEK 13.02.2020

17:00 + Tadeusz Kruszewski w 8 rocz. śm, zm. Aniela Kruszewska

 

 PIĄTEK 14.02.2020

17:00 + Helena Łazarewicz, zm. Bronisław i zm. z rodz. Łazarewicz i Furmanek
17:00 Dziękczynna z ok. 19 urodzin Kasi

 

SOBOTA 15.02.2020

17:00 + Stefan Piechota
17:00 + Urszula Sokołowska (int od koleżanek położnych z Iławskiego szpitala)
17:00 + Marianna i Bolesław Pesta, zm. Barbara i Kazimierz Chalińskich

 

NIEDZIELA 16.02.2020

8:00 + Jadwiga, Alfons, Stanisława(k) i zm. z rodz. Potockich i Piórkowskich
9:30 Dziękczynna z ok. 1 ur. Antoni Ertmański
9:30 + Benedykta Michalskiego w 16 rocz. śm, zm. Jadwigę, Jolantę Michalskich oraz zm. z rodzin obojga stron
11:00 +  Nadzieja i Zygmunt Kaniewskich, brata Jana i Marka, zm. rodziców i rodzeństwo z obojga stron
12:30  + Marek Wójcik  w 3 rocz. śm, zm. rodziców z obojga stron i brata Eugeniusza
17:00 + Marian Puk (int od chrześniaka)