PONIEDZIAŁEK 18.11.2019

17:00 + Władysław Lewicki
17:00 Greg

 

 WTOREK  19.11.2019

17:00 O uzdrowienie Julii
17:00 + Marek Poterański
17:00 Greg

 

 ŚRODA  20.11.2019

17:00 Greg

 

CZWARTEK 21.11.2019

17:00 Greg

 

 PIĄTEK 22.11.2019

17:00 O uzdrowienie Julii
17:00 + Stefan Suchocki w 10 rocz. śm., zm. Czesława(k) Suchocka i zm. z rodziny
17:00 Greg

 

SOBOTA 23.11.2019

17:00 + Klemens Wojenkowski z ok. urodzin
17:00 Greg

 

NIEDZIELA 24.11.2019

8:00
9:30 + Halina Ochlak w 1 rocz. śm., zm. Władysław Ochlak w 18 rocz. śm.
9:30 + Halina Przekopowicz w 1 rocz. śm., Henryk Przekopowicz w 6 rocz. śm., zm. Cecylia i Henryk Resickich i zm. z rodziny
11:00 + Genowefa Łużyńska w 4 rocz. śm., i zm. z rodziny
12:30 + Jarosław Śliż w 1 rocz. śm.
12:30 + Elżbietę
17:00 Greg