PONIEDZIAŁEK 18.09.2017

17:00 + Jan Linkner i Franciszek Golder w rocz. śm.

 

 WTOREK  19.09.2017

17:00

 

ŚRODA 20.09.2017

17:00 + Alfreda(k) Krym w 18 rocz. śm., Jan Krym i dziadków z obojga stron

 

CZWARTEK 21.09.2017

15:30 Ślub: Katarzyna Przybojewska i Łukasz Tomczyk
17:00

 

PIĄTEK 22.09.2017

17:00

 

SOBOTA 23.09.2017

15:30
17:00 Dziękczynna w 27 rocz. ślubu dla Ewy i Marka oraz o bł. Boże dla całej rodziny Guzowskich

 

NIEDZIELA 24.09.2017

 

8:00 + Marta Góralska, Józef Góralski, Janusz  Góralski
9:30 + siostrę Zofię Haska i zm. z rodz. Haska oraz Grabowskich
9:30 + Regina Lewandowska i zm. z rodziny Lewandowskich

 

11:00 + Halina, Ludwig Melkowscy, Jadwiga Bronisław Kiernozek i zm. z rodz. z obojga stron
12:30 + Teresa Mieczławska w 1 rocz. śm.
12:30 O pomyślny przebieg operacji córki Alicji oraz prosząc o Boże bł. i zdrowie dla Basi z okazji 1 urodzin
17:00