POŚWIĘCENIE PARAMENTÓW LITURGICZNYCH
POZOSTAWIONYCH PRZEZ
KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁĘ
NAD JEZIOREM JEZIORAK W 1973 ROKU